Tvättbjörnskatt

Maine coon anses vara den första kattrasen från Amerika.
Man vet inte riktigt hur rasen uppkom men det finns många myter kring det.
En av de vanligaste är från Maine och går ut på att katten uppstått genom parning mellan katt och tvättbjörn (raccoon på engelska, därav namnet).

Detta trodde man på grund av storleken på katterna och deras stora, yviga
svansar. En annan mycket omstridd skröna är att den franska drottningen Marie-Antoinette hade dessa katter som husdjur under den franska revolutionen och
valde att skicka dem i en båt till Amerika för att de skulle slippa undan
revolutionen.

Troligare är att katten uppkom genom naturliga korsningar mellan långhåriga
katter som sjömän fört med sig till Maines hamnar och engelska katter som
nybyggarna tog med sig på 1600-talet, skandinaviska eller ryska katter samt
korthåriga amerikanska huskatter.

Maine coon är Nordamerikas enda inhemska långhåriga tamkattsras och den visades på utställning första gången 1878 i Boston.

År 1986 registrerades den första Maine coonen inom SVERAK, men det dröjde till
år 1989 innan den första Maine coon-kullen föddes i Sverige.
Den har blivit en av de mest populära raserna i Sverige och det registreras drygt
1120 (år 2007) nya Maine coons i SVERAK varje år.
Inom IDP Sverige registrerades över 200 Maine cooner 2007.

Under rasens tidiga år var det bara de brunagoutifärgade katterna som fick kallas Maine coon. Katter med andra färger och utteckningar kallades gemensamt för
maine shag.

Så gott som alla färger, inklusive färger med vitt, är tillåtna. Undantag är maskade (siamesmaskning) mönster samt choklad, lila, kanel och fawn.